24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване община Брусарци

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП община Брусарци

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети община Брусарци

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета община Брусарци

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация община Брусарци

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Имоти общинска собственост

имоти общинска собственост