55 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите в община Николаево

Държавен план-прием за гимназиите в община Николаево

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Публичен регистър на Обществените поръчки за 2014г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО ЗА 2014г.

одобрен

Публичен регистър на Обществените поръчки за 2015г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО ЗА 2015г.