42 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за бюджета на Община Нови пазар и разходването му

Данни за бюджета на Община Нови пазар и разходването му

Данни за бюджета на Община Нови пазар и разходването му
одобрен

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар

Данни за маршрутната мрежа - Общинска транспортна схема в Община Нови пазар
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар