16 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план - прием за гимназиите на територията на Община Провадия

Държавен план - прием за гимназиите на територията на Община Провадия към 20.09.2017 г.

одобрен
одобрен

Регистър за върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Провадия, мандат 2011-2015 г.

одобрен
одобрен

Регистър на допуснати изменения на ПУП - ПРЗ, ПУП - ПП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП

устройство на територията
одобрен