7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Земеделски земи, отдадени под наем и аренда

Списък на земеделските земи, собственост на Община Съединение, отдадени под наем към 31.07.2016 г.

одобрен
одобрен

Регистър на Въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория на територията на Община Съединение

Регистър на Въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория на територията на Община Съединение

строителство
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

строителство