6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Сатовча

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Сатовча

държавен план-прием
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

имоти общинска собственост
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сатовча

Разпределение на пасища
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сатовча

върнати от областния управител решения