24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Златоград

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии в гр. Златоград и с. Старцево

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Златоград
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Регистърът съдържа данни за сключени договори за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост, от м. 11.2007г. до 02.10.2017г.

разпоредителни сделки
одобрен
одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистърът съдържа информация за 2016 и 2017г.

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти