5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра към 30.06.2016

статистика
одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2016

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2016 година

одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2017

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра през 2017

одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2017 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2017 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.