10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, КАКТО И ПО ПРОФИЛИ ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, И ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в държавните профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ЗА ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ДЪРЖАВНИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в общинските профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавния план-прием в държавните и общинските професионални институции за учебната 2016-2017

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

държавен план-прием