9 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2001-2016

одобрен

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления, съгласно чл.60 и чл.64 по закона за управление на отпадъците

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления, съгласно чл.60 и чл.64 по закона за управление на отпадъците

одобрен

Мeсечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух

Мeсечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух 2010-2017 г.

одобрен

Регистър на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии

Регистър на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода