2 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

чл. 5 от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Бургас

Съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения РЗИ издава удостоверение за съответствие със здравните и медицински изисквания в лечебните заведения за болнична помощ, което е елемент от процедурата по издаване на разрешение за осъществяване на дейност от Министъра на здравеопазването

Болнични заведения