1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна
съдържа: номер на удостоверението, притежател, седалище/адрес на притежателя, ръководител на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията, основание за прекратяване, забележки