5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи в област Видин

Информацията включва следните данни: №, № на практика, Наименование на леч. заведение, Представлява се от:, Адрес, Телефон, Реггистриран втори или следващ кабинет на лечебното заведение

одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Видин

В регистъра са въведени следните данни: № по ред, № и дата на издаденото удостоверение, седалище и адрес на лицето получило удостоверение, име на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това, забележки по вписаните обстоятелства

одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

В регистъра са въведени следните данни: Индивидуален регистрационен номер на обекта, Дата на регистрация, Обект / Транспортни средства (Наименование (Брой и вид на транспортните средства), Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства), Община (район)), Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства), Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение (Име, Данни от съдебната регистрация, Адрес на управление, Община (район)), Заличаване на регистрацията (Дата, Номер на заповед, основание)

обекти обекти с обществено предназначение публичен регистър
одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина в област Видин

В регистъра са въведени следните данни: № и дата на издаденото разрешение, Данни за номер, партида, том и страница, под който лечебното заведение е вписано в регистъра на съответната РЗИ; Адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ; Дата на прекратяване на разрешението и основанието за това; забележки по вписаните обстоятелства

одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Видин

В регистъра са въведени следните данни: №, Наименование на ЛЗ, Населено място, Адрес, Управител, Телефон, Интернет страница, E-mail