2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г. Списък на лица по чл. 2
одобрен

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 25 март 2016 г.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от закона, ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомяват за това Сметната палата.