24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Средец

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община

професионално образование
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Касово изпълнение на бюджета
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Средец

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Средец

разпоредителни сделки
одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в Община Средец

Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

заведения за хранене
одобрен

Регистър на даренията на Община Средец

Регистър на даренията

регистър на даренията
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Средец

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Средец

заповеди за разрешаване и изработване на ПУП