7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Бюджет на Столична община за 2018 год., приет с Решение №4 от 25.01.2018 г.

Разходи, приходи и капиталова програма по бюджета на Столична община

одобрен

Данни за бюджета на Столична община

Приходи, разходи, преходни остатъци, финансиране по програми на Европейския съюз по бюджетите на Столична община

одобрен

Данни за общински обекти със съставени технически паспорти, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

Данни за общински обекти със съставени технически паспорти, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

заверени технически паспорти на сгради технически паспорт
одобрен
одобрен

Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС

Данните се отнасят за сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост, регистрирани за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Договор за инвеститорски контрол Договор за проектиране и СМР Договор за техническо обследване Договор за целево финансиране Договор Община-Сдружение Енергийна ефективност Заявление за интерес и финансова помощ ЗИФП Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради НПЕЕ НПЕЕМЖС сдружения
одобрен

Ремонт на физкултурни салони 2018

Ремонт на физкултурни салони 2018

ремонт физкултурни салони