27 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в община Струмяни. Регисътът на адрес http://strumyani.org/webreg/Registers/RAZPSDELKI се актуализира ежедненвно.

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в община Струмяни

одобрен

Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

Регистър на рекламни елементи в община Струмяни

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Това е Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Струмяни след 2007 година

технически паспорти на сгради
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Струмяни

Регистър на военните паметници на територията на община Струмяни