37 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета на Община Търговище за 2016 година, приет с Решение № 3 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет Търговище

администрация
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 г. по чл. 41, ал. 4 от Закона за общинската собственост

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 г. по чл. 41, ал. 4 от Закона за общинската собственост

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците по ЕЕОПРР 2018г. 2019г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците по ЕЕОПРР 2018г. 2019г.

одобрен

Регистър за издадени рекламно-информационни елементи

Регистър за издадени рекламно-информационни елементи