7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни от НИС за ППП на ВИЕ

Данни за обекти проивеждащи енергия от възобновяеми източници

одобрен

Регистър на вписани лица по чл.44 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView
Лица извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания