7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

лицензи
одобрен

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

лицензи
одобрен

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

лицензи
одобрен

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

издадени разрешения
одобрен

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

издадени разрешения
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - действащи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - действащи

удостоверения