11 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет

върнати решения на общинския съвет

върнати решения
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за строеж

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2017Г

Издадени разрешения за строеж
одобрен