5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 год. до 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.08.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лъки за месец Август 2016
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2016 год. - 31.06.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 30.06.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 30.06.2016 год.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лъки за месец Юни 2016 год.
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 год. до 31.07.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.07.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.07.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Лъки за месец Юли 2016 год.
одобрен

Данни за бюджета на Община Лъки и разходването му - 2016 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета
за периода от 01.01.2016 год. до 31.05.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лъки за месец Май 2016 год.
одобрен

РЕГИСТЪР

Главен регистър за имотите - частна общинска собственост
в Община Лъки, област Пловдивска
АЧОС от № 80 – до № 363 включително