28 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Ловеч

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Ловеч

одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

озеленени площи
одобрен

Разписание на градския транспорт в град Ловеч

Разписание на градския транспорт в град Ловеч