14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Лясковец

одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Регистър за гражданските дружества, в които участва община Лясковец

одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Лясковец

сдружения с нестопанска цел
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Лясковец

върнати от областния управител решения местно управление
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Домашни кучета регистрирани на територията на гр. Лясковец и данни за безстопанствените кучета.

кучета
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация в община Лясковец

достъп до информация заявления