7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2013-2018 г.

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи за периода 2013 - 2018 г. на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на отдадените под наем маломерни имоти

Файлът съдържа Регистър на отдадените под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Чипровци за периода 01.10.2016 г. - 01.10.2017 г.

Земи общинска собсвеност отдадени под наем
одобрен

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти на територията на община Чипровци

търговски обекти в община Чипровци
одобрен

Регистър на имоти публична общинска собственост Чипровци

Регистър на имоти публична общинска собственост на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране в община Чипровци

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Чипровци

карти за паркиране
одобрен

Регистър на договори за наем на община Чипровци за периода 2015-2020 г.

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи за периода 2015 - 2020 година на община Чипровци

актове за общинска собственост