7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - Община Съединение

Регистър на издадените разрешения за строеж - Община Съединение

одобрен

Регистър на издадените актове за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и на измененията им – община Съединение

издадени актове за разрешаване изработване на ПУП и изменения на ПУП на територията на Община Съединение - Заповеди на Кмета на Общината и Решения на Общински съвет

издадени актове за разрешеване изработването на ПУП и измененията им
одобрен

Регистър на издадените актове за одобряване изработване на подробни устройствени планове, ПКО и на измененията им – община Съединение

издаване актове за одобряване на ПУП, ПКО и измененията им - Заповеди на Кмета на Общината и Решения на Общински съвет

одобряване на ПУП ПКО и измененията им
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

строителство