10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

Списък на училищата в Област Габрово за учебната 2017/2018г.

списък на училищата
одобрен

Списък на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2017-2018г.

одобрен

СПИСЪК на детските градини в Област Габрово

Списък на детските градини в Област Габрово за учебната 2017/2018г.

детска градина
одобрен

Държавния план-прием в държавните и общинските професионални институции за учебната 2016-2017

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в общинските профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием