8 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2017/2018 г. в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

РУО - Монтана

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

списък
одобрен

Реализиран прием на ученици след завършен 7 клас в област Монтана

Утвърден прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след 7 клас