15 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на социални институти и услуги
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

етажна собственост
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки в община Враца

Регистър на разпоредителните сделки в община Враца

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
одобрен

Регистър на предадените за оползотворяване отпадъци

Регистър на предадените за оползотворяване отпадъци от сепарираща инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци от Община Враца

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон 2017.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон 2017.

площадки за предаване на отпадъци
одобрен

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация в община Враца

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация в община Враца

обществена информация