12 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на рекламни елементи - община Созопол

Регистър на рекламни елементи - община Созопол

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Созопол

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Созопол

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - община Созопол

Регистър на недвижимите културни ценности - община Созопол

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол

одобрен

Регистър на културните институти - община Созопол

Регистър на културните институти - община Созопол

одобрен

Списък на издадените общи административни актове - община Созопол

Списък на издадените общи административни актове - община Созопол