21 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на община Чавдар

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на община Чавдар

регистър поделения местните вероизповеданията
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води на територията на община Чавдар

минерални води ползване регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в община Чавдар

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в община Чавдар

одобрен

Списък на издадените общи административни актове от община Чавдар

Списък на издадените общи административни актове от община Чавдар

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Чавдар

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Чавдар