1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици област Пловдив

Информация за утвърдения държавен прием в VІІІ клас за учебната 2018 – 2019 година в неспециализираните профилирани гимназии, професионални гимназии, средни училища и обединени училища

2018 държавен план-прием Пловдив