3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

устройство на територията
одобрен

Регистър на одобрени подробни устройствени планове

Регистър на одобрени подробни устройствени планове

устройство на територията
одобрен

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ,ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В ОБЩИНА МАДЖАРОВО ЗА 2017г.

устройство на територията