6051 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на лица по чл.2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 13 март 2015 г.
Съгласно чл.2, ал.2 от закона, ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал.1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомяват за това Сметната палата.

одобрен

Информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект

Данни за документите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г., които съдържат информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект.

договор документ обществени поръчки
одобрен

Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г., съдържащи се в Регистъра на обществените поръчки.

обществени поръчки