6051 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
непроверен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

В регистъра са вписани всички вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както и вероизповеданията подали заявление с необходимия набор от документи за откриване на официално местно поделение на вероизповеданието на територията на Община Ивайловград и имената на хората, които ще го представляват пред контролните власти.

непроверен
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Кула за периода 2010 - 2018 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, създаден на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОС

имоти община Кула общинска собственост регистър разпоредителни сделки с имоти
одобрен
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост на Община Кула

община Кула регистър частна общинска собственост