5854 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ