6039 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в Община Омуртаг за стопанската 2019 - 2020 г.

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг за периода 01.01.2017 - 31.12.2018 г.

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в Община Омуртаг - 2018 г.

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост за 2018 год.

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 год.