5897 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Силистра

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Силистра

непроверен

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)

10. Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ (open data)