6013 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж от Община Ямбол, актуален към 30.06.2019 г.

община разрешителни строеж Ямбол