5423 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за мандат 2019-2023 г.

Данни към 16.07.2020 г.

ОбС Добрич регистър върнати решения на Общински съвет
одобрен

Подлежащата за публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - пред комисията от общинската администрация

Подлежащата за публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - пред комисията от общинската администрация

одобрен
одобрен

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2018 г.

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2018 г.

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2018 г.