4740 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информационен регистър на културните организации и институти

Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си.

одобрен

Публичен регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС

Публичният регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС в България се създава и поддържа на основание чл. 169 от Закона за данък върху добавената стойност. Актуална информация се публикува ежедневно на адрес http://nra.bg/vatbulletin/.

одобрен

Списък на партньорите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

партньор
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проект
одобрен

Списък бенефициентите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

бенефициент
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проекти
 

Моля изчакайте