14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

одобрен

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол
одобрен

Регистър въвеждане в експлоатация-2016

Регистър въвеждане в експлоатация-2016

одобрен

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ