26 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ, община Елин Пелин

одобрен

Държавен план-прием

Държавен план-прием на територията на Община Елин Пелин

одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти на Община Елин Пелин.

одобрен

Публичен регистър на издадените резрешения за извършване на таксиметрова дейност

Публичен регистър на издадените резрешения за извършване на таксиметрова дейност на територията на община Елин Пелин