59 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Маршрутни разписания на градска автобусна линия от утвърдена общинска транспортна схема на община Козлодуй в почивни дни

одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Маршрутни разписания на градска автобусна линия от утвърдена общинска транспортна схема на община Козлодуй в работни дни

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.