5853 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

11. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

одобрен
одобрен

14. Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

15. Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

одобрен

18. Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане