6051 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

22. Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

одобрен
одобрен

23. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

одобрен

24. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

25. Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

26. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена