14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на училищата и детските градини на територията на община Дългопол, област Варна

Списък на училищата и детските градини на територията на община Дългопол, област Варна

одобрен

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА /

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
одобрен

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол
одобрен

Регистър разрешения за строеж

Регистър разрешения за строеж

одобрен

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти собственост - Община Дългопол
одобрен

Регистър наем_аренда_2016

Регистър наем_аренда_2016

Регистър наем_аренда_2016