367 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Участие на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Участие на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

одобрен

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

одобрен

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки. Максималният бал е 20 точки за всички предмети.

одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2017 г. по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2017 г. по предмети в точки

одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас 2017 г. по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас 2017 г. по предмети в точки

одобрен