15 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове на община Смолян - Решения на Общински съвет Смолян

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Смолян - в сила от 01.01.2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Смолян - в сила от 01.01.2018 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА