11 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Смолян - в сила от 01.01.2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Смолян - в сила от 01.01.2018 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Общински дружества, в които община Смолян има дялово участие