5854 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Цени на едро на основни хранителни стоки за периода 5 - 9 октомври 2015 г.

Цени на едро на хранителни стоки за периода 5 - 9 октомври 2015 г.

одобрен

Цени на едро на основни хранителни стоки за периода 12 - 16 октомври 2015 г.

В първата колона са с средните цени за предходнта седмица и са база за изчисляване на промяната на цените през текущата седмци в проценти и лева.

одобрен

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

одобрен

Хронологичен регистър на даренията

Хронологичен регистър на даренията

Хронологичен регистър на даренията