521 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
непроверен

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

В регистъра са вписани всички действащи специализирани институции и социални услуги в общността, действащи на територията на Община Ивайловград, разкрити по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане с осигурено държавно финансиране и финансиране от Оперативните програми и Структурни фондове на ЕС.